مدیریت Instagram

همه می‌تونیم اینستاگرام رو مدیریت کنیم اما ما برای شما اینکار رو تخصصی انجام می‌دهیم

یک ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط هر پست ۵۰.۰۰۰
نگارش کپشن هر پست ۵۰.۰۰۰
تقویم محتوایی، زمان بندی و نشر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
تدوین استراتژی 500.000 تومان
۹ پست در هر ماه

دو ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط هر پست ۵۰.۰۰۰
نگارش کپشن هر پست ۵۰.۰۰۰
تقویم محتوایی، زمان بندی و نشر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
تدوین استراتژی 500.000 تومان
۹ پست در هر ماه
پاسخگویی کامنت
کامنت مارکتینگ

سه ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط هر پست ۵۰.۰۰۰
نگارش کپشن هر پست ۵۰.۰۰۰
تقویم محتوایی، زمان بندی و نشر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
تدوین استراتژی 500.000 تومان
۹ پست در هر ماه
پاسخگویی کامنت
کامنت مارکتینگ
پاسخگویی دایرکت

چهار ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط هر پست ۵۰.۰۰۰
نگارش کپشن هر پست ۵۰.۰۰۰
تقویم محتوایی، زمان بندی و نشر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
تدوین استراتژی 500.000 تومان
24 پست در هر ماه
پاسخگویی کامنت
کامنت مارکتینگ
پاسخگویی دایرکت