مدیریت Instagram

همه می‌تونیم اینستاگرام رو مدیریت کنیم اما ما برای شما اینکار رو تخصصی انجام می‌دهیم

یک ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط
ایده پردازی ویژه برای رشد
نگارش کپشن
تقویم محتوایی و زمان بندی
تدوین استراتژی

دو ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
ایجاد هایلات‌های گرافیکی
طراحی استوری‌های مناسبتی
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط
ایده پردازی ویژه برای رشد
نگارش کپشن
تقویم محتوایی و زمان بندی
تدوین استراتژی

سه ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
ایجاد هایلات‌های گرافیکی
طراحی استوری‌های مناسبتی
پاسخگویی به کامنت‌ها
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط
ایده پردازی ویژه برای رشد
نگارش کپشن
تقویم محتوایی و زمان بندی
تدوین استراتژی

چهار ستاره

ادمین اختصاصی
طراحی قالب اختصاصی
ایجاد هایلات‌های گرافیکی
طراحی استوری‌های مناسبتی
پاسخگویی به کامنت‌ها
هشتگ‌ گذاری اصولی و مرتبط
ایده پردازی ویژه برای رشد
دایرکت مارکتینگ
نگارش کپشن
تقویم محتوایی و زمان بندی
تدوین استراتژی