نمایندگی سامانه پیامکی

نمایندگی پیامک

دارای همه امکانات
تعریف نمایند نامحدود
تعریف نامحدود بسته
تعریف نامحدود کاربر
امکان فروش اختصاصی با نام خود
هیچگونه نام از ویرا در پنل شما نمایش داده نمی شود.
۱ خط اختصاصی
تعرفه ارسال پایه ۵۰ تومان

نمایندگی پیامک به همراه وب سایت فروش

دارای تمامی امکانات
تعریف نمایند نامحدود
تعریف نامحدود بسته
تعریف نامحدود کاربر
امکان فروش اختصاصی با نام خود
هیچگونه نام از ویرا در پنل شما نمایش داده نمی شود.
۱ خط اختصاصی
تعرفه ارسال پایه ۵۰ تومان
***
به همراه یک وب سایت شرکتی جهت معرفی خدمات پیامکی با نام شما + یک دامنه IR
فضا ۵۰۰ مگابایت