تولید محتوا

تولید محتوا شبکه اجتماعی - ویدیویی

تولید محتوایی ویدیو برای شبکه‌های اجتماعی
ضبط، تدوین، صداگذاری، کاور
هر ۶۰ ثانیه از ۱,۰۰۰,۰۰۰
به ازای هر دقیقه امکان ثبت سفارش وجود دارد.

  • هزینه (تومان)
عکاسی محصول

حضور در محل و عکاسی از تیم و یا محصولات شما
هر عدد ۸۰,۰۰۰

  • ۵ عدد حداقل سفارش
  • هزینه (تومان)
تیزر تبلیغاتی اقتصادی

فیلم برداری از محل کار، تیم و محصولات شما
هر ۶۰ ثانیه از ۱,۲۰۰,۰۰۰

  • هزینه (تومان)
تیزر تبلیغاتی حرفه‌ای

فیلم برداری از محل کار، تیم و محصولات شما
هر ۶۰ ثانیه از ۱,۸۰۰,۰۰۰

  • هزینه (تومان)
نگارش و نشر مقاله وب سایت

تحقیق و تالیف ۴ مقاله در ماه به صورت نشر هفته‌ای یک مقاله بروی وب سایت
تعداد کلمات مقالات بین ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه می باشد و ثابت نمی‌باشد
انتخاب تصاویر از سایت‌های استوک
در مقالات به صورت کامل اصول سئو رعایت شده است
شروع نشر محتوا حداقل ۷ روز پس از ثبت سفارش شما آغاز میگردد. به دلیل زمان مورد نیاز برای تحقیق و تالیف مقالات اولیه

نگارش و نشر مقاله وب سایت - پلن یک ستاره

تحقیق و تالیف ۸ مقاله در ماه به صورت نشر هفته‌ای دو مقاله بروی وب سایت
تعداد کلمات مقالات بین ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه می باشد و ثابت نمی‌باشد
انتخاب تصاویر از سایت‌های استوک
در مقالات به صورت کامل اصول سئو رعایت شده است
شروع نشر محتوا حداقل ۷ روز پس از ثبت سفارش شما آغاز میگردد. به دلیل زمان مورد نیاز برای تحقیق و تالیف مقالات اولیه

نگارش و نشر مقاله وب سایت - پلن دو ستاره

تحقیق و تالیف ۱۲ مقاله در ماه به صورت نشر هفته‌ای ۳ مقاله بروی وب سایت
تعداد کلمات مقالات بین ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه می باشد و ثابت نمی‌باشد
انتخاب تصاویر از سایت‌های استوک
در مقالات به صورت کامل اصول سئو رعایت شده است
شروع نشر محتوا حداقل ۷ روز پس از ثبت سفارش شما آغاز میگردد. به دلیل زمان مورد نیاز برای تحقیق و تالیف مقالات اولیه

نگارش و نشر مقاله وب سایت - پلن سه ستاره

تحقیق و تالیف ۱۶ مقاله در ماه به صورت نشر هفته‌ای ۴ مقاله بروی وب سایت
تعداد کلمات مقالات بین ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه می باشد و ثابت نمی‌باشد
انتخاب تصاویر از سایت‌های استوک
در مقالات به صورت کامل اصول سئو رعایت شده است
شروع نشر محتوا حداقل ۷ روز پس از ثبت سفارش شما آغاز میگردد. به دلیل زمان مورد نیاز برای تحقیق و تالیف مقالات اولیه

نگارش و نشر مقاله وب سایت - پلن چهار ستاره

تحقیق و تالیف ۳۰ مقاله در ماه به صورت نشر هفته‌ای ۷ مقاله بروی وب سایت
تعداد کلمات مقالات بین ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه می باشد و ثابت نمی‌باشد
انتخاب تصاویر از سایت‌های استوک
در مقالات به صورت کامل اصول سئو رعایت شده است
شروع نشر محتوا حداقل ۷ روز پس از ثبت سفارش شما آغاز میگردد. به دلیل زمان مورد نیاز برای تحقیق و تالیف مقالات اولیه