هاست پربازدید ایران

هاست پربازدید نسبت به هاست ارزان/معمولی دارای منابع بیشتری می‌باشد

IR-High 1GB 7 موجود است

هاست پربازدید
فضا 1گیگ
پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
مناسب وردپرس
سرور شماره ۱ ایران

IR-High 2GB 4 موجود است

هاست پربازدید
فضا ۲گیگ
پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
مناسب وردپرس
سرور شماره ۱ ایران

IR-High 5GB 5 موجود است

هاست پربازدید
فضا ۵گیگ
پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
مناسب وردپرس
سرور شماره ۱ ایران

IR-High 10GB 5 موجود است

هاست پربازدید
فضا ۱۰گیگ
پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
مناسب وردپرس
سرور شماره ۱ ایران