سایت از پیش آماده - وردپرس

سایت‌های از پیش آماده حداقل زمان تحویل ۱ روز

شخصی
 • ۵۱۲ مگابایت فضا میزبانی
 • ۱۵ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول رایگان میزبانی
 • یکسال رایگان پشتیبانی فنی
 • یکساله رایگان دامنه IR
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
شرکتی
 • ۵۱۲ مگابایت فضا میزبانی
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 10 عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول رایگان میزبانی
 • یکسال رایگان پشتیبانی فنی
 • یکساله رایگان دامنه IR
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاهی
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
آموزشی
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
پزشکی
 • 2048 مگابایت فضا میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 25 عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • یکساله هدیه دامنه COM
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
رستوران / کافی‌شاپ
 • 512 مگابایت فضا میزبانی
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 10 عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول رایگان میزبانی
 • یکسال رایگان پشتیبانی فنی
 • یکساله رایگان دامنه IR
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
آموزشگاهی
 • ۲۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۵۰ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • یکساله هدیه دامنه COM
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
چند فروشندگی - مشابه دیجی کالا
 • 2048 مگابایت فضا میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 50 عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • یکساله هدیه دامنه COM
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
رستوران / کافی‌شاپ - دارای فروش آنلاین
 • 1024 مگابایت فضا میزبانی
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 10 عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول رایگان میزبانی
 • یکسال رایگان پشتیبانی فنی
 • یکساله رایگان دامنه IR
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاه فایل
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاه خوشکبار
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاه پوشاک و مد
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاه لوازم آرایشی
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاه لوازم خانگی
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل
فروشگاه لوازم و التحریر
 • ۱۰۲۴ مگابایت فضا میزبانی
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۲۵ عدد پست الکترونیک اختصاصی
 • سال اول هدیه میزبانی
 • یکساله پشتیبانی فنی
 • یکساله هدیه دامنه IR
 • هدیه پنل پیامک
 • هدیه خط پیامک
 • ۱۴ رقمی خط ارسال و دریافت پیامک
 • وردپرس سیستم مدیریت محتوا
 • افزونه‌های مورد نیاز نصب
 • حداقل ۱ روزکاری تحویل