تبلیغات گوگل

شارژ اکانت ۵۰ دلار

فقط شارژ حساب کاربری

S početkom od
1,660,000 تومان

Naruči
شارژ اکانت ۷۵ دلار 1 Dostupan

فقط شارژ

S početkom od
2,530,000 تومان

Naruči
شارژ اکانت ۱۰۰ دلار 1 Dostupan

فقط شارژ حساب کاربری

S početkom od
3,185,000 تومان

Naruči
شارژ اکانت ۲۰۰ دلار 1 Dostupan

فقط شارژ حساب کاربری

S početkom od
6,399,000 تومان

Naruči
تبلیغات ۲ هفته ای - ۲ کلمه کلیدی

محدود به ۲ عبارت کلیدی
پایین صفحه گوگل
مدیریت تخصصی کمپ و اگهی و کلمات
نمایش در تمام دیوایس ها
نمایش در کل دنیا
بدون محدودیت کلیک
ارائه گزارش کلیک ها و نمایش ها
افزایش ترافیک سایت
ساعات نمایش از ۸ الی ۱۸ روزهای کاری

S početkom od
2,500,000 تومان

Naruči
تبلیغات ۱ ماهه محدود - ۲ کلیمه کلیدی

محدود به ۲ عبارت کلیدی
پایین صفحه گوگل
مدیریت تخصصی کمپ و اگهی و کلمات
نمایش در تمام دیوایس ها
نمایش در کل دنیا
بدون محدودیت کلیک
ارائه گزارش کلیک ها و نمایش ها
افزایش ترافیک سایت
ساعات نمایش از ۸ الی ۱۸ روزهای کاری

S početkom od
5,000,000 تومان

Naruči
تبلیغات ۱ ماه شبانه روز - دو کلمه کلیدی

محدود به ۲ عبارت کلیدی
پایین صفحه گوگل
مدیریت تخصصی کمپ و اگهی و کلمات
نمایش در تمام دیوایس ها
نمایش در کل دنیا
بدون محدودیت کلیک
ارائه گزارش کلیک ها و نمایش ها
افزایش ترافیک سایت
ساعات به صورت ۲۴ ساعته میباشد

S početkom od
10,000,000 تومان

Naruči